دسته بندی

تاسیسات و تهویه

محاسبات و سایزینگ شبکه لوله کشی آب مصرفی

یک سیستم آب خانگی، سیستم توزیع آب آشامیدنی داخلی و خارجی را در بر می گیرد. سیستم آب خانگی شامل منبع آب، لوله کشی روی زمین و زیرزمین، شیرآلات، اتصالات، تجهیزات جانبی و وسایل لوله کشی مختلف است که از آب آشامیدنی استفاده می کنند. طراحی یک سیستم لوله کشی تا حد زیادی تحت تأثیر کدهای قابل اجرای آموزشگاه فنی است. رایج ترین کدهای لوله کشی عبارتند از کد
بیشتر بخوانید..