دسته بندی

صنایع و کنترل پروژه

از صفر تا صد پمپ ها

پمپها یکی از مهمترین و پرکاربردترین تجهیزات مکانیکی از دیرباز در صنایع هستند که جهت افزایش  فشار سیالات تراکم ناپذیر از جمله مایعاتی نظیر آب ،روغن، گلیکول ها و آمین ها و یا انواع سیالات صنعتی بکار میروند؛ این افزایش فشار ممکن است جهت چرخش سیال در یک مسیر بسته برای فرآیندهای تبریدی، انتقال و یا جابجایی سیال از یک نقطه به نقطه دیگر در یک سیستم لوله…
بیشتر بخوانید..