دسته بندی

صنایع و کنترل پروژه

تقسیم بندی پمپ های سانتریفوژ بر اساس نحوه ورود و خروج

پمپ های سانتریفیوژ به عنوان زیرگروهی از توربوماشین های متقارن محور دینامیکی طبقه بندی می شوند. از پمپ های گریز از مرکز برای تبدیل انرژی جنبشی چرخشی به انرژی هیدرودینامیکی برای حرکت سیال استفاده می شود. انرژی دورانی معمولاً از یک موتور الکتریکی یا یک موتور می آید. پمپ های گریز از مرکز با استفاده از روش های مختلفی از جمله کاربرد، کد طراحی، انواع
بیشتر بخوانید..