دسته بندی

جوش و متالورژی

اصول و مبانی جوشکاری در بارگذاری دینامیکی

بار دینامیکی نیرویی است که توسط یک جسم متحرک بر یک عضو مقاومتی معمولاً در یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه اعمال می شود. بارهای دینامیکی وارد بر سازه های جوش داده شده عموماً توسط نیروهای خارجی مانند باد، امواج یا زلزله ایجاد می شود. در بسیاری از موارد، بارهای وارد شده به سازه ممکن است با زمان متغیر باشند، به این معنی که در طول زمان تغییر می کنند. این می
بیشتر بخوانید..

نبود نظارت اصولی و دقيق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری…

باگذشت حدود 50 سال از کاربرد اتصالات جوشی در صنعت ساختمان در ایران همچنان نقایص زیادی در اجرای ساختمان های شهری اسکلت فولادی مشاهده می شود. در یک بررسی اولیه…
بیشتر بخوانید..