دسته بندی

جوش و متالورژی

آموزش جوشکاری در دنیای اتوماسیون و رباتیک

جوشکاری رباتیک فرآیند استفاده از یک سیستم اتوماسیون برای انجام کارهای جوشکاری است. ربات جوشکاری هر دستگاه خودکاری است که در یک برنامه جوشکاری کار می کند. ربات ها و جوشکاری سابقه طولانی دارند.  جوشکاری رباتیک به بخش صنعتی کمک می کند تا فرآیندهای خود را خودکار کند، دقت را افزایش دهد، ایمنی را افزایش دهد و زمان انجام کار را کاهش دهد. انواع مختلفی از
بیشتر بخوانید..