دسته بندی

تجهیزات دوار

کمپرسورها و آشنایی کامل با آن ها

کمپرسور چیست؟ کمپرسورها ، یکی از مهمترین دستگاه‌های مکانیکی هستند که در انواع تاسیسات مکانیکی برای افزایش فشار در انواع سیالات تراکم پذیر یا گازها استفاده مورد استفاده قرار میگیرند. عمده ترین کاربرد کمپرسورها در صنایع مختلف، تأمین هوا برای سیستم های پنوماتیکی است که برای تامین نیروی فشاری جکهای پنوماتیکی در خطوط تولید جهت اعمال نیرو بکار گرفته…
بیشتر بخوانید..