دسته بندی

پایپلاین

پایپینگ و مبدل های حرارتی

مبدل های حرارتی مبدل حرارتی (Heat Exchanger) یکی از پرکاربردترین تجهیزات مکانیکی هستند که برای انتقال حرارت موثر از جریانی با دمای بالاتر به جریانی با دمای پایین تر با استفاده از مکانیزم های جابجایی و هدایتی (وحتی تشعشعی)  مورد استفاده قرار می گیرد. هر مبدل حرارتی یک  ورودی سیال سرد و یک ورودی سیال گرم  دارد، در اثر  انتقال حرارت بین سیال سرد و…
بیشتر بخوانید..