دسته بندی

نفت و گاز

شما در مهندسی پایپینگ مسئول طراحی سییستمهای لوله کشی برای تامین یا دفع آب، بنزین ، نفت و … مورد نیاز هستید، این مهندسان به طور کلی در ساخت سیستمهای لوله کشی مسئول میباشند.

تأثیر تغییرات آب و هوایی بر صنعت نفت و گاز

شرکت های نفت و گاز با یک چالش حیاتی روبرو هستند زیرا جهان به طور فزاینده ای به سمت انتقال انرژی پاک می رود. سوخت‌های فسیلی باعث بازدهی کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌شود، اما عدم رسیدگی به درخواست‌های رو به رشد برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌تواند مقبولیت اجتماعی و سودآوری بلندمدت آنها را تهدید کند. صنعت نفت و گاز اکنون باید روشن کند که انتقال
بیشتر بخوانید..