دسته بندی

نفت و گاز

شما در مهندسی پایپینگ مسئول طراحی سییستمهای لوله کشی برای تامین یا دفع آب، بنزین ، نفت و … مورد نیاز هستید، این مهندسان به طور کلی در ساخت سیستمهای لوله کشی مسئول میباشند.

اصول طراحی اتصالات جوش در مخازن

مخازن تحت فشار صنعتی بسته به کاربردشان اهداف منحصر به فردی را انجام می دهند. با این حال، نیاز اساسی در کاربردها و صنایع یکسان است: مخازن تحت فشار باید دارای سیالات پرفشار، معمولاً بالای 15psi باشند. برای عملکرد ایمن، مخازن تحت فشار باید استانداردهای صنعتی سختگیرانه را رعایت کنند. به همین جهت عیوب جوش می تواند یکپارچگی اتصالات جوش داده شده مخزن تحت
بیشتر بخوانید..

نبود نظارت اصولی و دقيق بر اجرای جوشکاری در ساختمانهای شهری…

باگذشت حدود 50 سال از کاربرد اتصالات جوشی در صنعت ساختمان در ایران همچنان نقایص زیادی در اجرای ساختمان های شهری اسکلت فولادی مشاهده می شود. در یک بررسی اولیه…
بیشتر بخوانید..