دسته بندی

تجهیزات ثابت

مراحل دمونتاژ انواع کمپرسورها

تعمیر و دمونتاژ روتور توربوماشین های یک تجارت پیچیده است که شامل دانش مفاهیم طراحی ماشین آلات دوره تجهیزات دوار و صبر و پیگیری جزئیات کار است. کار تعمیر بر روی عناصر دوار کمپرسورها و توربین ها به طور سنتی در زمینه تولید کننده اصلی تجهیزات و نه صاحب تجهیزات بوده است. با این حال، تعدادی از تاسیسات تعمیر اختصاصی متعلق به تولید کنندگان تجهیزات اصلی یا
بیشتر بخوانید..