دسته بندی

پایپینگ

پایپینگ در خودرو سازی

لوله و سیستم های لوله کشی برای سال‌های متمادی فرآیندی پرکاربرد در صنایع مختلف بوده است و اهمیت آن در بخش خودرو قابل اغراق نیست. ساخت قطعات مختلف خودرو به شدت به خمش لوله بستگی دارد، که فرآیند خم کردن لوله های فلزی به شکل، زاویه یا منحنی دلخواه است. سیستم های اگزوز، خطوط سوخت و خطوط ترمز، از جمله اجزای حیاتی در صنعت خودرو هستند و لوله ها امکان
بیشتر بخوانید..