دسته بندی

پایپینگ

روش مکانیک و شکست های هیدرولیکی در چاه های نفت و گاز

شکست هیدرولیک در استخراج نفت و گاز به عنوان یکی از روشهای مؤثر و کاربردی شناخته شده است که موجب افزایش یافتن قابل توجه مقدار تولید می‌شود. در آن دسته از مخازن نفتی و گازی که از این روش بهره برداری می‌شود مقدار تولید به‌صورت کاملا مستقیم به مقدار و نحوه گسترش شکستگیبسته می‌باشد. در پژوهش‌های علمی صورت گرفته، تحلیل رفتار شکستگی‌ها و بررسی مقدار…
بیشتر بخوانید..