آیا مؤسسات آموزش آزاد در حوزه فنی مهندسی موفق عمل می‌کنند؟

در جهان حاضر مهمترین نیروی هر کشور نیروی علم و دانش و مهارت‌های فنی است؛ به طوری که کشورهایی با ثروت‌های فراوان، به دلیل عدم وجود متخصصین و افراد کاربلد، هیچگاه نتوانسته‌اند به قدرت و رفاه لازم دست پیدا کنند. امروزه میزان پیشرفته بودن و کارامدی صنایع هر کشور با سطح رفاه و کیفیت زندگی مردم آن کشور رابطه کاملاً مستقیم دارد. در نتیجه تربیت کردن…
بیشتر بخوانید..