سرفصل های آموزش برق صنعتی

برق صنعتی یکی از مهمترین چالش های یک واحد صنعتی و تاسیسات برقی است که شامل نحوه ایجاد و توزیع برق و همچنین تکنیک ها و روش هایی جهت کترل و استفاده از برق صنعتی در ارتباط با فرآیند تولید و ابزارآلات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی مرتبط با آن میشود. این یک دانش و مهارت صنعتی و اموزشی و همینطور آکادمیک است و در کلاس های این دوره ها، شما مطالبی در ارتباط…
بیشتر بخوانید..