چگونه یک رزومه برنده داشته باشیم؟

نوشتن رزومه استاندارد که منجر به رسیدن به مرحله مصاحبه می گردد بنویسم . نکته مھم در آغاز این است که فرمت نگارشی که به عزیزانم خواھم گفت. سبک نگارش استاندارد آن است که مورد استفاده در کشورھای غربی می باشد. و البته منطق آن و تکنیکھای نگارش نظر مدیران ایرانی را نیز جلب خواھد کرد.

?How to make a winner Resume

توجه داشته باشید که رزومه استانداردومناسب اولین قدم جھت کسب شغل مدنظر ومھم اینکه معرف ومشخصه اندازه مھارت ولیاقت شما برای آن شغل است. درفضای کنونی بازارمھندسی بعدازانتشارآگھی استخدام سیلی ازرزومه ھا به کارفرمایان ارائه میشود. و تنھا شانس شما جھت حضور در جلسه مصاحبه به چشم آمدن رزومه شماست. اگر که رزومه شما بین رزومه ھای کاندید جھت مصاحبه قرار گیرد، تااین مرحله شما برنده اید. یعنی شما Winner resume داشته اید. توجه داشته باشید ھمانطور که خودرا مستحق نشستن دریکی ازصندلی دانشگاھی دانستیدو برای آن زحمت کشیدید، برای رسیدن به شغل ایده ال نیز باید روی آن کار کرد.

اولین قدم این است که در مورد شغل مورد نیاز کارفرما اطلاعات کافی داشته باشید وبر اساس نیازی مھارتی که آن شغل دارد رزومه نوشته و یا تغییرکند و جھت دانستن مھارت ھای موردنیازدرآن شغل می توانید به جستجو گرھای اینترنتی پناه ببرید مثلا اگر قالبساز سمبه ماتریس مورد نیاز است در رزومه شما شناخت فولادھا و عملیات ھای حرارتی مورد نیاز در این مھارت شغلی بلد شود.

باید بدانید که شما یک رزومه ندارید و از اینکه یک نوع رزومه را برای انواع آگھی استخدام ارسال کنید اجتناب کنید چرا که نگاهی که کارفرما متخصص طراح و مدلسازی با PDMS را آگھی کرده برایش مھارت داشتن شما در کوره ھای حرارتی جذاب نیست وباز تکرار میکنم تکیه کردن بر نیازھای مھارتی آن شغل یا اصطلاحا آنھا را پررنگ کنید تا اینکه با شلوغ کردن رزومه با مھارت ھای غیر مرتبط باعث سردر گمی کارفرما و عدم دیدن مھارت اصلی شود .استفاده از این مھارتھای شغلی دررزومه ھا به عنوان Keyword ھاھستند. که کارفرماراعلاقمند به دعوت شما به مصاحبه می کند. مثلا دررشته طراحی Piping کلماتی به مانند مسلط به طراحی با نرم افزار PDMS ،مسلط به نحوه نگارش PMS و یا…. کلمات کلیدی مورد علاقه کارفرمایان این شغل ھستند.

تفاوت رزومه و C.V:


متاسفانه دوستان زیادی تفاوتھای این دو را نمی دانند، به جای ھم بکار برده و برای کارفرما ارسال می نمایند.

رزومه:

مینیمم اطلاعاتی است کوتاه که غالبا در یک صفحه نھایتا دوصفحه به منظور ادعای شما که شما مھارت و تونانی و مدارک مورد نیاز را دارید.


C.V:

مستندات مربوط به ادعاھای شما که در رزومه خود نگارش کرده اید. می باید که حتما در صورت موفقیت در جلسه مصاحبه بیاورید. معمولا سی وی می تواند یک فولدر پر از مدارکی ھمچون مدرک تحصیل ، گواھینامه ھای آموزشی. حسن انجام کار در شرکت ھای قبلی باشد.

رزومه
این یک رزومه کاملا مناسب با اطلاعات کم ولی کافیبندهاي رزومه:

در بالاي صفحه نام و نام خانوادگی و مشخصات فردي ، ادرس ایمیل و شماره موبایل

در فرمت هاي ایرانی آدرس و وضعیت خدمت هم آورده می شود.

در فرمت هاي ایرانی نیازي به ذکر وضعیت تاهل وشماره کدملی و ذکر خیلی چیزهاي دیگر در مشخصات پرسنلی نیست.

بند بعدي ، حتما علت نگارش این رزومه آورده شود.

چراکه ممکن است کارفرمادر چندپست نیرو خواسته باشد لذا حتما objective بودن و هدفمند بودن آن لازم است.

می توانید با نظیر این جملات اعلام کنید جهت کسب کدام پوزیشن خود را کاندید کرده اید

مثال:

To obtain a position as a cook in a restaurant kitchen

این رزومه براي احراز شغل ”……“خدمتتان ارائه می گردد.

البته بند دوم حتی می تواند در بالاي صفحه باشد که کارفرما را از سردرگمی ویا حتی منشی ایشان رو راحت و شمارا به هدفتان نزدیکتر.

بند سوم: معمولا در کشور ما در این بند ، تحصیلات و پایه هاي فارغ التحصیلی را ذکر می کنند این اشتباه تکنیکی است.

چراکه در صورتی که تفاوت مهارت شغلی و پایه اکادمیک دانشگاهی را بدانید یقینا حق خواهید داد که کارفرما با مهارت هاي شغلی شما به درامد و پول زاي خواهد رسید در صورتی که آن مهارت را شما به صورت تسلط داشته باشید ولی درجات دانشگاهی بالاي هم نداشته باشید چه بسا در رزومه هاي برنده قرار خواهید گرفت.

لذا بند سوم را به Qualification اختصاص دهید. منظورنگارش تواناي شما در مهارت هاي شغل مد نظر است.

Over 5 years experience Piping material specialist and material selection and PMS

یا…

بیش از سه سال سابقه در مدلسازي واحدهاي فرایندي توسط PDMS

بند چهارم: Work experience

در این بند باید با توجه به ذکر مهارتهاي که دارید محل هاي که آنها رو به کار برده اید ذکر کنید.

فراموش کردم نکته اي را در بند سوم اشاره کنم. بسیاري از دانشجویان مهندسی بنده عنوان و گلایه می کردند که آگهی هاي که کارفرمایان می دهند بخواهان افراد با سابقه کار هستند. در حالی که ما تازه فارغ التحصیل و امکان ارائه رزومه نداریم.

در جواب باید بدانید که مهارت هاي شغلی که به آن Skill می گویم به دو نوع hard skill & soft skill تقسیم می شود. نوع مهارت دقیق مرتبط با شغل همان skill Hard است ولی این دوستان ندارند حتما در قسمت Qualification باید با عنوان مهارت هاي SOFT نظیر:بسیار سخت کوش و مشتاق کار یا داراي روحیه بالاي کار تیمی، کاملا تمام وقت امکان حضور در ماموریت هاي شهرستان و… این زمینه را پررنگ نمایش دهند.

بند آخر رزومه یعنی بند پنجم قسمت Education است

در این بند کافی است پایه و رشته تحصیلی و نام دانشگاه و سال فارغ التحصیلی عنوان شود نوشتن معدل و…. مهم نیست. و همینطور ذکر پروژه هاي دانشگاهی خود که مرتبط با شغل مذکور نمی باشد نیازي ندارد.

مثلا: عنوان پروژه مدلسازي و طراحی قالب پلاستیک براي استخدام شغل Piping

اینجا این سمینار رو به اتمام می رسانم..
و از توجه همه تان بسیار سپاسگزارم.

سمینار “مشاوره شغلی واستخدام” از دکتر قندچی

نظرات بسته شده اند.