برچسب

Plot Plan

جلسه ششم و هفتم سمینار “Plot Plan”

آغاز جلسه ششم: Plot Plan - دکتر قندچی - جلسات قبل در مرد تعاریف اولیه و همچنین اصول و قاعده چیدمان قبل گفته شد. نحوه چیدمان و مسیرهای حرکت Main pipeway. همینطور الزاماتی در مورد چیدمان کلی و محل های قرارگیری واحدها. امشب در مورد نکات والزامات مشخصا درمورد چیدمان تجهیزات صحبت خواهیم کرد. که شامل سرفصل های ذیل است: ناحیه بندی در
بیشتر بخوانید..