برچسب

برق

برق قدرت و بررسی دروس، گرایش ها و بازار کار آن

مهندسی قدرت از زیر شاخه‌های اساسی مهندسی برق است که با سیستم ‌های قدرت و به صورت ویژه تولید، توزیع، انتقال توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به صورت‌های دیگر انرژی و همچنین تجهیزات الکترومکانیکی سروکار دارد. این رشته همینطور مشتمل بر راه‌اندازی و تعمیر و نگهداری سیستم ‌های برودتی، حرارتی و تجهیزات تولید توان الکتریکی همانند ژنراتورها، پست‌ها و…
بیشتر بخوانید..