برچسب

اجرای خطوط انتقال گاز سراسری

بررسی محاسبات هیدرولیکی در خطوط لوله

استفاده گسترده از خط لوله در جهت جابجایی محصولات و سیالات مختلف مایع، گاز، جامد و یا مخلوط آنها در قسمت‌های مختلف اقتصاد و صنایع ملی استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر از خطوط لوله به صورت عمده در جهت انتقال آب، نفت و همچنین فرآورده‌های نفتی استفاده می‌شود. در عصر حاضر زمینه‌های کاربرد تخصصی خطوط لوله به صورت بسیار قابل توجهی گسترش یافته است: آبیاری…
بیشتر بخوانید..