برچسب

آبشستگی و فرسایش

جلسه اول “روش های نوین حفاظت از آبشستگی و فرسایش”

فرسایش و آبشستگی – مهندس محسنی - با عرض سلام خدمت عزیزان در ابتدا با مفاهیم فرسایش و آبشستگی آشناتر خواهیم شد. فرسایش خاک عبارت است از جابه جایی سطح خاک توسط نیروهای فیزیکی مانند باران ، جریان های آبی ، باد ، یخ ، تغییرات دما ، جاذبه یا دیگر عوامل محیطی طبیعی . عوامل اصلی فرسایش عبارتند از آب ، باد و جاذبه . مراحل
بیشتر بخوانید..