جلسه اول “وظایف دفتر فنی اجرا پایپ ساپورت”

دفتر فنی اجرا پایپ ساپورت – مهندس کتیراچی – با اولین جلسه سمینار آشنایی با وظایف دفتر فنی اجرا پایپ ساپورت در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستم .

در اغاز این جلسه تعریف کلی از دفتر فنی و واحد اجرا  خواهم داشت ، چرا که دوستان مشتاق به کار و تازه وارد به این عرصه از صنعت بتواند وظایف دفتر فنی را ازواحد اجرا در سایت ها تمیز دهند .

دفتر فنی

دفتر فنی اجرا پایپینگ و ساپورت:

همانطور که از نام این دفتر برمی آید، رسالت اصلیِ این دفتر، فنی نگریستن به مسائل اجرایی Piping  و  Pipe Support و آزماندهی فنیِ اقدامات اجرایی انهاست.

بطور کلی :

دفتر فنی بُعد نرم افزاری و واحد اجرایی بُعد سخت افزاری و عینیِ پیکره ی یک سایت هستند.

 دفتر فنی تشکیلاتی ست که پروژه را از ابتدا تا انتها پیگیری و تغذیه می کند. همگام با اجرا پیش می رود و مراحل کار را کنترل می کند و یاری می رساند. 

دفتر فنی مغز و هدایت گر اصلی پروژه است. و بالطبع مسئولیت سنگینی از مجموعه فعالیت ها را بر دوش دارد.

 به لحاظ جایگاه سازمانی، دفتر فنی زیر نظر مدیر پروژه در هماهنگی با رئیس کارگاه قرار دارد. و طبعاً احاطه ی کامل به نقشه ها، مدارک پیمان، شرایط عمومی و خصوصی، فهرست مقادیر و. آحاد بها از جمله تواناییهای کیفی دفاتر فنی محسوب می شود.

دفتر فنی – چارت سازمانی :

چارت سازمانی در پروژه های مختلف با در نظر گرفتن حجم مالی و کاری پروژه میتواند متفاوت باشد. لیکن چارت سازمانی متداول در پروژه ها مطابق دیاگرام های ذیل خواهد بود :

  • چارت دفترفنی  Piping
  •  چارت گروه اجرای  Piping

البته تعداد نفرات تکنسین و فورمن در سایت بسته به حجم پروژه می تواند افزایش یا کاهش یابد .

ساپورت  :

هدف از ساپورت گذاری لوله ها نگهداری انها در محل نصب و خنثی نمودن اثر نیروها و گشتاورهای وارد شده به سیستم لوله کشی میباشد .

اسناد و مدارک و نقشه های  Pipe Support 

سه مدرک مهم ، فهرست ساپورت ها ، نقشه اجزا ساپورت و پلانهای محل نصب ساپورت از مدارک مهم ساپورت میباشند .

نکته : عموما محل قرار گیری ساپورت توسط طراح در  نقشه های ایزومتریک نیز مشخص میگردد

Support List

این لیست شامل مشخصات تعیین کننده محل نصب ساپورت ،  خطوطی که از روی ان عبور می کنند ، اجزا تشکیل دهنده انها و تعداد انها میباشد .

C:\Documents and Settings\Behzad Katirachi\Desktop\telgram seminar\ساپورت\0.png

در برخی از پروژه هاعموما  تنظیم Support Index  که از مدرک  Support List  تهیه میشود به عهده پیمانکار مجری طرح میباشد ، این دو لست از لحاظ محتوی و اطلاعات هیچ فرق چندانی  با یکدیگر نداشته و فقط ترتیب تنظیم لیست متفاوت است .

بدین نحوه که در  Support List  کلیه اطلاعات مربوط به ساپورت بر اساس تیپ ساپورت ها مرتب شده و تیپ های مشابه را جمع اوری و در یک ردیف قید نموده و مشخصات خطوط و کدها با آن تنظیم شده 

در عوض در Support Index  اطلاعات ساپورت بر اساس لیست خطوط  ( Line Wise) مرتب میگردد ، که دلیل مهم وجود این لیست برای ایجاد شرایط سری سازی ساپورتهای مشابه میباشد .

Support Drawing Details 

نقشه جزئیات ساپورت همانطور که از نامش بر میاید کلیه. اطلاعات ابعادی و جزئیات ساخت و همچنین جدول مشخصات جوشکاری ساپورت را مشخص کرده ، 

C:\Documents and Settings\Behzad Katirachi\Desktop\telgram seminar\ساپورت\4.png
C:\Documents and Settings\Behzad Katirachi\Desktop\telgram seminar\ساپورت\3.png

Standard Pipe Support 

به مجموعه ساپورت هایی گفته میشود که از چند تیپ بوده و تعداد مورد استفاده انها در سایت فراوان میباشد . از مشخصه این نوع ساپورت ها سری سازی این مجموعه میباشد .

C:\Documents and Settings\Behzad Katirachi\Desktop\telgram seminar\ساپورت\6.png

Special Pipe Support 

به مجموعه ساپورت هایی که در سایت به تعداد معدود وجد دارند و از لحاظ شکل و ابعاد دارای مشخصات منحصر بفردی می باشند گفته می شود .

C:\Documents and Settings\Behzad Katirachi\Desktop\telgram seminar\ساپورت\7.png

جلسه چهارم “وظایف دفتر فنی اجرای پایپینگ” مهندس کتیراچی

جلسه پنجم “وظایف دفتر فنی اجرا پایپینگ” مهندس کتیراچی

نظرات بسته شده اند.