جلسه پنجم “وظایف دفتر فنی اجرا پایپینگ”

دفتر فنی اجرا پایپینگ – مهندس کتیراچی – همانگونه که می دانید جهت شروع هر کاری نیاز به مقدماتی برای اجرای صحیح با بالاترین بازده می باشد و این موضوع در اجرای  piping  نیز مستثنا نبوده و از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .بطوری که در برخی موارد که بعدا اشاره خواهد شد خواهید دید که بدون انجام کارهای مقدماتی اجرای  piping  غیر ممکن خواهد بود .

مهمترین و بیشترین نقشه های اجرایی موجود در خصوص  piping  را نقشه های  isometric  یا سه بعدی تشکیل می دهد .

همانگومه که قبلا اشاره شد این نقشه ها بدون مقیاس بوده و نشان دهنده مسیر خطوط و طول خطوط و اجزاء و اتصالات و نحوه اتصال ( جوشی ، رزوه ای ، یا فلنجی )  میباشد .

دفتر فنی اجرا پایپینگ – جهت انجام عملیاتهای مقدماتی اجرا piping  به ترتیب زیر عمل می گردد:

1-  کنترل و مقایسه نقشه های ایزومتریک با  P&ID  و Plan

جهت جلوگیری از هر نوع دوباره کاری میبایست کلیه ایزوها با  P&ID  و  Plan  از نظر مسیر ، طول ، کلاس و اجزاء تشکیل دهنده مقایسه گردد و کلیه اختلافات پیش از اجرای کار مشخص گردد .

این کار ابتدا توسط نیروهای نظارت به عنوان کنترل کننده اجرایی پروژه انجام میگیرد ، پس از کنترل اولیه مجددا پیمانکار با دقت بالاتر به این مهم پرداخته و در صورت مشاهده هر گونه اشکال یا تناقص مراتب را به نظارت و کار فرما اعلام مینماید .

نکته مهم اینکه در برخی از قراردادها متولی این کار مهم نیز مشخص گردیده و اعلام می شود که کدام گروه به این کار اقدام نمایند لیکن پیمانکاران جهت جلوگیری از خسارت مالی به خود بدون در نظر گرفتن نحوه قرارداد به این کنترل همت میگمارند .

2- سرجوش گذاری :

کلیه اتصالات درلوله کشی به غیرازاتصالات پیچ و مهره ای ازسه نوع اتصال رزوه ای. جوشی و کوپلینگی میباشند.

در اغلب پروژه ها تعداد نقشه های ایزومتریک و تعداد اتصال در خطوط زیاد بوده. و جهت کنترل اجرای انها و تعیین پیشرفت کار و همچنین ارئه صورت وضعیت های مربوطه لازم است هر. اتصالی را شماره گذاری نمود که اصطلاحا به کلیه انواع اتصالات اعم از رزوه ای ، جوشی و یا کوپلینگی این. شماره گذاری، سر جوش گذاری گفته می شود.

جهت هر سرجوش گذاری بهتر است جهت جریان را تشخیص داد . سپس توسط دایره و خط هر یک از سر جوش ها را مشخص نموده و به ترتیب برای هریک شماره ای معین کرد .

باید دقت کرد که در هر نقشه شماره سر جوش منحصر بفرد باشد تا امکان اشتباه پیش نیاید . البته چون برخی  شماره نقشه ها دارای چند برگ  ( Sheet )  میباشند بهتر است ادامه شماره گذاری از یک برگ به برگ دیگر نقشه ادامه پیدا کند .

البته این کار تا حدی باید ادامه پیدا کند که نیازی به شماره های سه رقمی و بیشتر نباشد چرا که در این حالت نقشه ها شلوغ و نا خوانا خواهند شد .

 دفتر فنی اجرا پایپینگ
دفتر فنی اجرای پایپینگ – نمونه ای از یک نقشه ایزمتریک سرجوش گذاری شده

دفتر فنی اجرا پایپینگ – نکات نقشه کشی

نکته یک :

در صورتی که شماره گذار در طی شماره گذاری معدودی از سرجوش ها. را فراموش کرده باشد لزومی ندارد که کلیه شماره ها را تغییر و مجددا شماره گذاری کند. بالاخص زمانی که ان سر جوشه ها اجرا شده باشد. بلکه میتوان از شماره های اندیس دار استفاده نمود. مثلا : بین شماره جوش 1 و 2 اگر دو سر جوش شماره گذاری نشده باشد میتوان انها. را  1A  و  2B  نامید . و تغییری در شماره گذاری خطوط ننمود .

نکته دوم :

ممکن است در طول اجرای یک پروژه ، نقشه های جدید یا اصلاحاتی به نقشه ها  ( Revision / Rev  جدید ) وارد شود. سر جوش گذاران باید دقت نمایند که نحلهای تغییر یافته با شماره های جدید مشخص گردد. و شماره های قبلی نباید تغییر یابد. چرا که در این صورت کلیه مدارک و امارهای قبلی دچار مشکل خواهد شد.

نکته سوم :

برای مواردی که خط بصورت مستقیم باشد و. چمد لوله به هم پیوسته جوش یا رزوه و یا کوپل شده باشند. با توجه به طول شاخه لوله هایی که در آن پروژه مصرف میگردد . ( 6 متر ، 9 متر ، یا 12 متر ) سر جوش گذاری صورت میگیرد .

نکته چهارم :

عملیات سر جوش گذاری به دو صورت دستی و یا کامپیتوری انجام میگیرد .

در صورت نرم افزار بودن نقشه ها سر جوش گذار جهت رسم خطوط و دایره شماره برای سرجوش از رنگ و لایه دیگری استفاده نماید تا احتمال اشتباه در خواندن نقشه بوجود نیاید .

در صورت دستی بودن برای اینکار از مداد استفاده می کنند تا امکان تغییر در شماره گذاری و اصلاح انها میسر بوده و هم چنین اشکالات اشاره شده برای این حالت نیز بوجود نیاید .

نکته پنچم :

اتصالات پیچ و مهرهای مانند اتصالات فلنجی سرجوش به حساب نمی اید و نیاز به شماره گذاری ندارد ، هم چنین اتصالات کوپلینگی نیز فقط در مواردی همچون اتصالات  Rigid Coupling  ها جزو سر جوش محسوب میشود .

درکل میبایست دراتصال یای از عملیتهای سردوگرم روی خطوط انجام پذیرد تا جزو سرجوشها محسوب شده و شماره گذاری شود.

مهم : عملیات گرم مانند جوشکاری و عملیات سرد مانند رزوه کاری

نکته 6 : 

اتصال  CAP  رزوه ای اگر روی یک طرف از اتصال عملیات رزوه کاری صورت

گرفته باشد جزو سر جوشها محسوب شده و شماره گذاری میگردد . مگر اینکه نیپل اماده و رزوه شده در اختیار مجری قرار داده شود

نکته هفتم :

محلهایی که دارای انشعاب با روکش تقویتی در محل جوش  ( Rain Forced Pad )  باشد مطابق دتایل ارسالی طراح عمل میگردد و برای برای هر درز جوش یک شماره در نظر گرفته میشود .

نکته هشتم :

در صورتی که طراح جهت ساده کردن نقشه بخشهای پیچیده را جدا کرده. و برای ان دتایل جداگانه ارائه داده باشد یر جوش گذار با مراجعه به دتایل مربوطه تعداد سر جوشها را. در انها شماره گذاری و برروی ایزومتریک به همان تعداد شماره در محل دتایل قرار می دهد.

جلسه اول “وظایف دفتر فنی اجرا پایپ ساپورت” مهندس کتیراچی

جلسه چهارم “وظایف دفتر فنی اجرای پایپینگ” مهندس کتیراچی

نظرات بسته شده اند.