جلسه اول “سمینار مراحل ساخت یک کارخانه پتروشیمی”

مراحل ساخت یک کارخانه پتروشیمی – ارئه دهنده:مهندس رستگار

(کارهای بزرگ ازمردان بزرگ ساخته است ومردان هنگامی بزرگ میشوندکه بخواهند.)شارل دوگل

به نام ایزددانا، بادرودبه اعضای محترم گروه،درمحضر شما بزرگواران پی میگیریم ادامه سمینار را.

کارخانه پتروشیمی

بازرسی تکمیلی مکانیکی کارخانه پتروشیمی:

 1. ارتباط بین تجهیزات به لحاظ ماشینری ولوله کشی
 2. نصب صحیح ادوات ابزاردقیقی
 3. انشعابات تخلیه هوا وسیال
 4. موقعیت نصب ولوها ومسیردسترسی به آنها
 5. نصب صحیح شیرهای اطمینان Safety Valves وتنظیم انها
 6. بازرسی ازصحت نصب عایقها، انشعابات موقت ،دردسترس بودن اتصالات مورد نیاز و فیلترهای موقت وبازرسی ازمخازن،درام ها و برجهای فرآیندی

تست فشار: Pressure Test


معمولا تست فشار۲مرتبه درمراحل ساخت کارخانه پتروشیمی انجام میشود:

 1. درمرحله ساخت ونصب
 2. پس ازتمیزکاری و Reinstatement .

همچنین برای عملیات تست نشتی از۲روش هیدرولیکی وپنیوماتیکی استفاده میگردد.

بازرسی ازسیستمها:

یکی ازمهمترین مراحل درزمان پیش راه اندازی وراه اندازی انجام بازرسی واعمال کنترلهای الزم وبه شرح زیر میباشد:

 1. بازرسی ازتجهیزات ماشینری شامل:پمپ ها،کمپرسورها،فن ها،خشک کن،اکسترودر وسانتریفیوژ.
 2. شبکه لوله ها وتجهیزات)جهت اطمینان ازصحت نصب لوله کشی وتجهیزات باید کل شبکه رابراساس ID&P وفرمهای list Check را بازرسی وکنترل قرارگیرند.
 3. بازرسی ازتجهیزات برقی وابزاردقیقی بازرسی ازصحت کابل کشی،بازرسی ازصحت نصب موتورهاواتصالات برقی آنها،چرخش شفت موتورها بادست،run Freeکردن .
 4. بازرسی ازسیستمهای تزریق موادشیمیائی

method Purging عملیات پرج بانیتروژن:

به ۳روش انجام میگرد:

 1. پرج جابجائی purging Displacement : معمولا برای سیستم های لوله کشی وتاحدودی برای تجهیزات بکارمیرود.
 2. پرج سیکل فشارpurge cycle Pressure: برای تجهیزات باسایزمتوسط ومقداری بزرگتراستفاده میگردد
 3. پرج پیوسته purge Continuous : ازاین جهت مخازن وتجهیزات بزرگ استفاده می گردد.


درزمان پرج نیتروژن به تجهیزاتی که سیال فرآیندی آنها آتشگیر میباشدمقدار اکسیژن مجاز درمحیط باید درحدنیم درصد باشد.

راه اندازی Commssioning:


به فعالیتهائی گفته میشودکه پس از اتمام فعالیتهای مکانیکی ساخت و پیش راه اندازی انجام میگردد. وجه تمایز پیش راه اندازی وراه اندازی برقراری خوراک وسیالات فرآیندی و شروع مقدمات راه اندازی میباشد.


پیش نیازهای عملیات نرمال واحد:

 1. انجام شدن تمیزکاری واحد درمرحله پیش راه اندازی.
 2. انجام شدن بازرسی وکنترل روی تجهیزات مهم.
 3. دردسترس بودن کامل واحد یوتیلیتی.
 4. انجام شدن تست نشتی بطورکامل.
 5. بسته شدن واحدبا ازت پروسس
 6. خشک بودن تجهیزات فرآیندی

پس ازتکمیل وانجام عملیات پیش راه اندازی ومکانیکی .عملیات راه اندازی سیستمهایی که دربرنامه تعریف شده انجام میشود. لیست کلی سیستمهائی که باید راه اندازی شوندبه ترتیب زیر میباشد:
سیستمهای نیتروژن، هوای سرویس، هوای ابزاردقیق، آبهای موردنیاز کارخانه پتروشیمی، سیستمDCS&ESD ،توزیع برق ،UPSوروشنائی، ازت، آلارم وارتباطات،تلفن وشبکه داده ها ،آب آتشنشانی، آب خنک کننده، ورودی خوراک وگاز وموادشیمیائی، جمع آوری ونت، فلر و مسیر آن، سرماساز، مخازن تغذیه خوراک ،پیت ها،اتاق آنالیزور،برجهای تقطیر،کوره ها،کمپرسور ودمنده ها،

بدلیل عدم تخلیه کامل آب حاصل ازفالشینگ تجهیزات بویژه در point Lowووجودرطوبت،انجام عملیات خشک کردن سیستم ضروری ومهم میباشد،ترکیب آب بابعضی ازمواد موجب خوردگی واختلال میگرددو بعنوان سموم کاتالیت تعریف میشود.دلیل توجه به خشک بودن تجهیزات به جهت ذکرشده میباشد.

تست تجهیزات واحد باسیال فرآیندی،عملیات تست نهائی درجهت اطمینان ازصحت عملکرد تجهیزات وشرائط مطلوب فرآیندانجام میشود،

پس ازانجام عملیات بازرسی وکنترل وانجام تستهاى موردنیاز در واحدهای مختلف کارخانه پتروشیمی طبق دستورالعمل واخذ تائیدیه های لازم وتزریق خوراک ، کارخانه Start up خواهدشد.

پس ازمرحله up Start مرحله تولید آزمایشی وسپس مرحله تولید نرمال آغاز میگردد.

درکلیه پروژه ها مدارک و مستندات ازاهمیت ویژه ای برخوردار میباشد،نیازبه مدارک پروژه از زمان ایده احداث یک پروژه شروع وتازمان راه اندازی نرمال وتولیدمحصول ادامه خواهدداشت وازنقطه صفرتاصدپروژه وطی هرمرحله ازکارمستند سازی جزء لاینفک پروژه خواهدبود،بدین معنی که پروژه بدون مستندات معنی ومفهم ندارد،حفظ و نگهداری کلیه مستندات پروژه امری ضروری وبعنوان شناسنامه پروژه محسوب میگردد،مستندات مراحل انجام هرکارکه درنهایت منجر به احداث کارخانه پتروشیمی میگردد تحت عنوانDossier Final محسوب وبه بهره بردار وصاحب اصلی تحویل میگرددواین پایان اجرای پروژه میباشد.


باسپاس وتشکر از دوستان عزیز وادمین محترم بابت همه چیز ،شادوسربلندباشید.

نظرات بسته شده اند.