انواع پمپ ها و نمودار های کاربردی


پمپ ها و نمودار های کاربردی – مهندس علی فاضلی – علی فاضل هستم مدرس و طراح سیستم های پمپاژ. جلسه قبل به توضیح منحنی های پمپ پرداختم و در جلسه پیشرو قصد دارم به بحث نقطه عملکرد پمپ و آرایش پمپ بپردازم.

نقطه عملکرد پمپ و آرایش پمپ ها

پمپ‌ها مي‌تواند در تمامي نقاطي که روي منحني دبي_هد پمپ قرار دارد کار کند. به نقطه‌ي خاصي از نظر دبي و هد که پمپ در آن کار مي‌کند، نقطه عملکرد پمپ گفته مي‌شود. اين نقطه از تقاطع منحني سيستم (systemCharacteristic) با منحني عملکرد(Pump Characteristic) پمپ بدست مي‌آيد.

نقطه عملکرد پمپ از تقاطع منحني سيستم با منحني عملکرد پمپ بدست مي‌آيد.

مثال: مطلوبست رسم منحني سيستم براي خط دهش پمپی چنانچه هد استاتيکي40متر باشد، طول سيستم لوله‌كشي 70 متر باشد.(مثال از کتاب پمپ و پمپاژ کاربردی)

این کلیپ بخش کوتاهی از قسمت دوم برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی است.که در آن به منحنی سیستم در پمپاژ پرداخته می شود
برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی برنامه ای

http://www.aparat.com/v/VJy5i

نقطه بهترین راندمان

نقطه بهترین راندمان یا(Best Efficiency Point) BEP نقطه ای است که راندمان پمپ در آن ماکزیمم می‌ شود. این بهترین نقطه ای است که پمپ می تواند در آن کار کند. بنابراین باید پمپ را به گونه ای انتخاب کنیم نقطه عملکرد آن روی منحنی در این محدوده قرار گیرد.

نقطه بهترین راندمان یا(Best Efficiency Point) BEP نقطه ای است که راندمان پمپ در آن ماکزیمم می‌ شود

چرا بايد پمپ را در محدوده بهترین راندمان انتخاب کرد و عملکرد پمپ در سمت چپ و راست منحنی چه تاثیری دارد؟؟

عبارت از توانی است که ماشین محرک روی محور پمپ قرار میدهد. فرمول آن به شکل زیر است.

نکته قابل توجه در این فرمول بحث راندمان است. از آنجاییکه راندمان در مخرج قرار دارد ، هرچه قدر پمپ دارای راندمان بهتری باشد می تواند با مصرف انرژی کمتری سیال را پمپ نماید. این موضوع را می توانید در بحث هزینه چرخه عمر سیستم پمپاژ در فیلم زیر ببینید:

آرایش پمپ ها


پمپ‌های سانتریفیوژ را می‌توان بنا به نوع کاربرد به صورت ترکیبی به‌کار گرفت.


آرایش موازیparallel


در آرایش موازی آب در ساکشن بین پمپ‌ها تقسیم شده و در دیسشارژ مجدداً به‌هم می‌پیوندد. در این ترکیب منحنی برآیند از جمع دبی متناظر با هر هد مشترک محاسبه می‌شود.


آرایش سری

در آرایش سری مي‌توان به منظور افزايش هد، دو يا چند پمپ مشابه را به صورت سري به يكديگر متصل كرد به اين طريق كه رانش هر پمپ به مكش پمپ بعد متصل است. در این ترکیب منحنی برآیند از جمع هد متناظر با هردبی مشترک محاسبه می‌شود.

این کلیپ بخش کوتاهی از قسمت پنجم برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی است.که در آن به آرایش موازی و سری پمپ ها پرداخته می شود. 


برنامه پمپ و پمپاژ کاربردی برنامه عملکــرد پمپ‌هاي طبقاتي دقيقا همانند سري کردن 2 و يا چند پمپ مشــابه است.

http://www.aparat.com/v/2KO4D

برای مثال: منحنی پمپ های طبقاتی ایستاده کالپدا سایز “3 از 1 طبقه تا 8 طبقه اگر علاقمند به شرکت در ازمون نظام مهندسی هستید باید عرض کنم که از این بحث سوالات متعددی در طول سنوات قبل ازمون امده است که سوالات و حل آنها را می توانید در جلد سوم کتاب ما بخوانید

کاویتاسیون تبخیری و بازگردش داخلی در پمپ

نظرات بسته شده اند.