برچسب

پایپ ساپورت

جلسه اول “وظایف دفتر فنی اجرا پایپ ساپورت”

دفتر فنی اجرا پایپ ساپورت - مهندس کتیراچی - با اولین جلسه سمینار آشنایی با وظایف دفتر فنی اجرا پایپ ساپورت در خدمت شما عزیزان و سروران گرامی هستم . در اغاز این جلسه تعریف کلی از دفتر فنی و واحد اجرا خواهم داشت ، چرا که دوستان مشتاق به کار و تازه وارد به این عرصه از صنعت بتواند وظایف دفتر فنی را ازواحد اجرا در سایت ها تمیز دهند .
بیشتر بخوانید..