برچسب

متالورژی

در گرایش جوشکاری مواد و متالورژی چه می گذرد؟

قطعا می دانید که در عصر حاضر مسئله شناخت هرچه بیشتر تکنولوژی و همچنین روش‌های تخصصی و آموزش جوشکاری حرفه ای اهمیتی بسیار بالا پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که این اهمیت ویژه تنها محدود به حوزه تخصصی متالورژی و مهندسی مواد نیست؛ بلکه کاربردهای متعدد انواع متد‌های تخصصی جوشکاری و آموزش جوشکاری حرفه ای در تمامی صنایع و علوم و فنون روزانه در…
بیشتر بخوانید..