برچسب

شیرهای کنترلی

آشنایی با شیر کنترلی و کاربرد انواع آن در صنعت

مطابق تعريف مندرج در استاندارد ISA-S75.05 شير كنترل وسيله‌اي است که با اعمال نيرويي غير از نيروي دست عمل مي‌نمايد و ميزان جريان سيال را در يك سيستم كنترل فرايندي تنظيم مي‌كند، شير كنترل شامل يك شير است كه به يك مكانيزم محركه یا Actuator که توانایي تغيير عنصر کنترل کننده سيال را دارد متصل مي‌باشد. اين تغيير برمبناي سيگنالي است كه از سيستم كنترل…
بیشتر بخوانید..