برچسب

سرج

سمینار سرج، کنترل سرج و کنترل عملکرد کمپرسور سانتریفیوژ

سرج، کنترل سرج و کنترل عملکرد کمپرسور سانتریفیوژ - ارائه دهنده: دکتر قندچی فکر می کنم بهتر باشد اندکی در خصوص سرج صحبت کنم و بعد سراغ کنترل سرج و کنترل عملکرد کمپرسور سانتریفیوژ برویم. لطفا شکل زیر را ملاحظه بفرمایید که مپ کمپرسور سانتریفیوژ مانتوربوی پالایشگاه بندرعباس است. Centrifugal Compressor Map این مپ برای بحث کنترل عملکرد هم
بیشتر بخوانید..