برچسب

راکتور

شبیه سازی راکتور فشاربالا پلی اتیلن سبک

راکتور فشاربالا پلی اتیلن سبک - ارائه: مهندس رایگان-دکتر عابدینی چکیده با توجه به اهمیت شبیه سازی فرآیند های صنعتی در این مقاله به شبیه سازی راکتور فشار بالای پلی اتین سبک پرداخته ایم.در ابتدا مکانیسم حاکم بر واکنش پلیمریزاسیون رادیکالی اتین و روش های تولید این پلیمر مختصرا شرح داده می شود سپس مدل ریاضی حاکم بر راکتور لوله ای تولید پلی اتین
بیشتر بخوانید..