برچسب

دفتر فنی اجرا پایپینگ

جلسه پنجم “وظایف دفتر فنی اجرا پایپینگ”

دفتر فنی اجرا پایپینگ - مهندس کتیراچی - همانگونه که می دانید جهت شروع هر کاری نیاز به مقدماتی برای اجرای صحیح با بالاترین بازده می باشد و این موضوع در اجرای  piping  نیز مستثنا نبوده و از اهمیت خاصی برخوردار میباشد .بطوری که در برخی موارد که بعدا اشاره خواهد شد خواهید دید که بدون انجام کارهای مقدماتی اجرای  piping  غیر ممکن خواهد بود .
بیشتر بخوانید..