برچسب

خوردگ

ترک برداشتن ناشی از خوردگی تنشی SCC فولاد کربنی در محیط آمونیاک

چکیده: از نیمه دوم سالهای 1920 گرازش هایی در امریکا منتشر شد؛که در برخی مزارغ تعدادی از مخازن سیار آمونیاک مایع تحت فشار؛ منفجر شدند.با نمومه برداری از مخازن آشیب دیده؛مشخص شد که همه آنها دارای ترک های ناشی از خوردگی تنشی scc بودند.برای رخداد scc حداقل دو مقوله تنش و خوردگی لازم است. تنش به تنهایی؛معمولا اثرتی نظیر خزش؛خشتگی و گسیختگی به همراه
بیشتر بخوانید..