برچسب

تهویه مطبوع

کنترل فازی در تهویه مطبوع چیست و چه کاربردهایی دارد

سامانه کنترل فازیدر واقع  یک سامانه کنترل مهندسی شده بر پایه‌ی منطق فازی است - سامانه‌ای ریاضیاتی که مقادیر ورودی آنالوگ را به عنوان متغیرهای منطقی تحلیل و بررسی می‌کند، به این معنا که برروی مقادیری پیوسته در بازه مابین ۰ و ۱ برخلاف روند معمول منطق کلاسیک یا دیجیتال، که بر روی مقادیر گسسته‌ ۱ یا ۰ (صحیح یا غلط) عمل می‌کند. منطق فازی به‌ صورت گسترده…
بیشتر بخوانید..