برچسب

مناطق خطر

جلسه اول آشنایی با مناطق خطر

آشنایی با مناطق خطر - خدمت ھمه عزیزان و سروران سلام و درود ، طاعات و عباداتتون مقبول حضرت حق…درخدمتتون ھستم با سمینار آشنایی با مناطق و طبقھ بندی مناطق خطر classification area hazardous صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و معدنی با پدیده انفجارات ناشی از نشت بخارات یا ذرات قابل افجار ھمیشه روبرو بوده است. و حوادث بسیاری از این دست درتاریخ ثبت شده و
بیشتر بخوانید..